Njokko Bok is een groep vrijwilligers met een groot hart en die zich belangeloos inzetten voor de bevolking van Nianing met veel aandacht voor de kinderen.

foto2Nianing is een klein visserdorp op 2 uur van Dakar in zuidelijke richting langs de zee.
Senegal is een mooi en warm land en men kent er slechts 2 seizoenen , een droog seizoen en een regen seizoen. Onder de bevolking is er nog grote armoede en vele mensen hebben amper genoeg om te eten. Een groot deel van de bevolking leeft nog in hutten zonder water of elektriciteit. De medische voorzieningen zijn ook sterk onvoldoende en meestal niet betaalbaar oorde gewone mensen. Het onderwijs is niet gratis en is voor de gemiddelde burger onbetaalbaar, hierdoor zouden vele kinderen ongeletterd blijven zonder hulp van buiten af.

Njokko Bok wil hieraan zoveel mogelijk verhelpen en dit doen wij door :
  1. In België zoeken wij meters / peters om kinderen te steunen , door voor deze kinderen het schoolgeld te betalen kunnen zij dan onderwijs volgen. De peter / meter betaalt per jaar voor een kleuter €62, €110 voor de lagere school en €210 voor het college. Dit onderwijs geeft deze kinderen een kans om een betere toekomst uit te bouwen voor hen en hun familie.
  2. Njokko Bok wil ook geld inzamelen voor eten in de scholen, om zo de kinderen op regelmatige basis een warme maaltijd te geven. Meters / peters die hieraan willen meewerken, kunnen enkele euro's extra storten via KDW samen met het schoolgeld. Deze extra euro's worden dan hier voor gebruikt.
  3. De plaatselijke polikliniek steunen en in mate van het mogelijke ook bevoorraden met medicamenten.

Ieder jaar in januari gaan wij met een 50-tal mensen naar Nianing. De meters / peters kunnen dan hun steunkindje bezoeken en kleren en voedsel uitdelen aan de armste.
Het jaarlijks bezoek daar laat ons toe om voldoende controle te kunnen uitoefenen op de bestedingen van het steungeld in de verschillende projecten.

logoKinderenDerdeWereldNjokko Bok werkt onder de vleugels van de vzw Kinderen derde wereld. Dit is een erkende organisatie en daardoor kunnen de steungelden en giften betaald via deze vzw ook in mindering gebracht worden bij de belastingaangiften.
facebook_page_plugin