Beste peters en meters met petekinderen in Sacré-Coeur,In bijlage is uitgelegd wat meters/peters betalen en wat de ouders in Senegal nog moeten bijpassen in de school.Dit is uiteraard enkel bedoeld als informatie vooral voor de personen die nog iets extra willen geven voor hun petekind en dit voordien deden met extra geld in hun brief. Dit extra geld in de brief wordt nogal veel en dus ook gevaarlijk om dit in huis te hebben in Senegal nu de meeste mensen dat daar beginnen te  weten.

Wij adviseren nu om dat extra  geld langs Kinderen Derde Wereld te sturen op de klassieke rekening, BE57 0000 0399 9935 met vermelding NJOKKO BOK en nr. kind. Dit is veiliger voor Njokko Bok en beter voor jullie, want dan kan u dit bedrag ook fiscaal in rekening brengen.

Het beschikbare geld wordt dan gebruikt om de kosten van de ouders te verminderen en wordt ook rechtstreeks betaald aan de school. Is er meer geld beschikbaar dan nodig dan gaat de overschot naar de ouders. Dit wordt samen met de ouders en de school besproken en vooral in het voordeel van het kind. Zo komt dit geld zeker ook rechtstreeks ten goede aan de familie van uw petekind.


Zoals u weet betalen de meters/peters voor hun petekind in de Sacré-Coeur 110€ schoolgeld, dat vooral dient om de leerkrachten te betalen.

Los van het schoolgeld van de meters/peters worden de ouders geacht te betalen voor:

1.Inschrijving voor hun kind in Sacré-Coeur.

Alle ouders moeten normaal jaarlijks de inschrijving betalen voor 1 oktober. Dit geld dient vooral voor verzekering, elektriciteit, water en onderhoud te betalen

Dit kost  jaarlijks  25€

2.Uniform

Alle kinderen moeten in de Sacré-Coeur dezelfde uniform  dragen zodat er geen verschil is tussen de kinderen.

Dit kost jaarlijks 4€

3.Sport uitrusting

Als de kinderen sport krijgen moeten ze ook sportkledij dragen.

Sport uitrusting kost 6€

Opties (niet verplicht)

1.Kantine

Alle kinderen kunnen indien zij dat willen alle dagen ’s middags een warme maaltijd krijgen in de school. Dit tijdens de maanden november tot en met mei.

Dit kost 18.5€

2.Begeleide studie.

Dit is zeer interessant. Thuis hebben de kinderen weinig gelegenheid om te studeren of hun huiswerk te maken. Tijdens de begeleide studie is er bewaking en kunnen ze ook extra uitleg krijgen als ze iets niet verstaan.

Dit kost 18.5€.

Hebt u nog vragen in dit verband aarzel dan niet om ons te Contacteren


Uiteraard de brieven voor Senegal blijven wel maar liefst zonder geld!!!
Het Njokko Bok Team